Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja

Na predlog Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Odbor za privredu i finansije doneo je 4. novembra 2015. godine odluku o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja (zaključak 05 Broj: 011-11800/2015).

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja sprovodiće se u periodu od 9. novembra do 30. novembra 2015. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa i organizacija, naučna i stručna javnost, kao i druge zainteresovane strane.

Pozivaju se učesnici u javnoj raspravi da svoje primedbe, predloge i sugestije, u vreme trajanja javne rasprave, dostave Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, putem elektronske pošte na e-mail adresu:  zakoni.rasprava@minpolj.gov.rs,  tako što će popuniti prilog Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, koji je dat u nastavku ovog obaveštenja ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za zaštitu bilja, Omladinskih brigada 1, Beograd.

Zaključak o sprovođenju javne rasprave pogledati – ovde

Program javne rasprave pogledati – ovde

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona sredstvima za zaštitu bilja pogledati – ovde

Obrazloženje Nacrta zakona pogledati – ovde

Pregled odredaba Zakona o sredstvima za zaštitu bilja koje se menjaju, odnosno dopunjuju pogledati – ovde

Primedbe i predlozi u vezi sa Nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o  sredstvima za zaštitu bilja pogledati – ovde

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast