Saopštenja međunarodne saradnje

Seminar „zajednička politika ribarstva EU i pregovaračka pozicija za Poglavlje 13 – ribarstvo“

DSC_0139

Seminar „Zajednička politika ribarstva EU i Pregovaračka pozicija za Poglavlje 13 – Ribarstvo“ održan je 6. aprila 2016. godine, u prostorijama Privredne komore Srbije, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku PLAC projekta.

Seminar je održan u okviru ekspertske misije gospođe Aine Afanasjeve iz Republike Letonije koja je svoje višegodišnje iskustvo u oblasti ribarstva, a posebno u oblasti pripreme strateških dokumenata i operativinih programa, poznavanja pretpristupnih i strukturnih finansijskih instrumenata kao i u pripremi dokumenata u pregovaračkom procesu podelila sa učesnicima.  Pored članova Pregovaračke grupe 13 i predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, seminaru su prisustvovali  i članovi Grupacije za ribarstvo Privredne komore Srbije i članovi Nacionalnog konventa o EU čime je nastavljena  uspešna saradnja svih aktera u pregovaračkom procesu i obezbeđena  transparentnost i inkluzivnosti procesa pristupanja RS EU.

DSC_0143

Gospođa Afanasjeva je predstavila Zajedničku politiku ribarstva EU sa posebnim osvrtom na pitanja koja su značajna za Republiku Srbiju kao zemlju koja nema izlaz na more i koja mogu biti od  značaja za pripremu pregovaračke pozicije i definisanje pregovaračkih zahteva.

Takođe, na seminaru je predstavljen kratak presek stanja u sektoru ribarstva Republike Srbije i Uputstvo za pripremu pregovaračke pozicije.

Cilj seminara je bio da se kroz predstavljanje pravnih tekovina EU i stanja u sektoru ribarstva Srbije i uz učešće svi relevantnih aktera u procesu pregovora, olakša priprema pregovaračke pozicije za Poglavlje 13 i da se predstavi pravni okvir u kojem će sektor ribarstva funkcionisati kada Republika Srbija  postane punopravna čanica EU.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast