Saopštenja

Srbija i Mađarska unapređuju saradnju u oblasti poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstvo poljoprivrede Mađarske naglašavajući važnost bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede obe zemlje, prepoznavajući postojanje povećanog interesa mladih za oblast poljoprivrede, proizvodnju hrane, šumarstva, zaštite životne sredine i očuvanje prirodnih resursa, kao i za promovisanje uravnoteženog i održivog ruralnog razvoja, težeći zajedničkim interesima i koristima Republike Srbije i Mađarske u promociji i podršci uzajamnoj saradnji, razmeni znanja, iskustava, tehnologija i inovacija mladih poljoprivrednika obe zemlje potpisali su Memorandum o razumevanju kojim su utvrđeni glavni ciljevi saradnje između mladih poljoprivrednika Republike Srbije i Mađarske. „To se pre svega odnosi na očuvanje ruralne vitalnosti i poboljšanje socio-ekonomskog položaja mladih poljoprivrednika;očuvanje održive demografske strukture u poljoprivredi; promovisanje diversifikacije privrednih aktivnosti i aktivnosti koje generišu dohodak koje su direktno povezane sa uključivanjem mlade populacije u poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu životne sredine;jačanje bilateralne saradnje u oblasti ruralnog razvoja“ rekla je Vedrana Ilić, pomoćnik ministra poljoprivrede za međunarodnu saradnju koja je boravila u Budimpšeti ovom povodom.

„Saradnja mladih poljoprivrednika Republike Srbije i Mađarske obuhvatiće  uspostavljanje radne grupe za mlade poljoprivrednike obe zemlje, pokretanje pilot projekta u Republici Srbiji koji bi obuhvatio sveobuhvatnu analizu stanja među mladima i u oblasti ruralnog razvoja proučavanje instrumenata i ekoloških rešenja za organizaciju i rad mladih poljoprivrednika zatim pomoć u uspostavljanju nacionalne platforme za organizaciju mladih u ruralnim područjima, pomoć u pripremi i sprovođenju pilot projekta, saradnju u uvođenju šema podrške za mlade poljoprivrednike kao savetodavne usluge u pripremi dugoročnog akcionog plana za saradnju sa mladim poljoprivrednicima u Republici Srbiji“ naglasila je gospođa Ilić.

Kako saznajemo u cilju sprovođenja ovog dogovora biće organizovane  obuke, predavanja, savetovanja, razmena informacija i tehničkih podataka, izrada publikacija i dokumenate kao i studijska putovanja, zajednička organizacija konferencija, radionica, seminara , predavanja kao i saradnja stručnih udruženja na međunarodnom nivou.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast