Javne nabavke 2017

Broj nabavke je: 404-02-35/2017-15, a redni broj: 1.1.4. Javna nabavka male vrednosti za dodelu ugovora o nabavci rezervnih delova sa uslugama ugradnje, održavanja i popravke službenih vozila marke ŠKODA

Konkursnu dokumentaciju pogledati – ovde

Poziv za podnošenje ponuda pogledati – ovde

Izmenu konkursne dokumentacije pogledajte – ovde

Izmenu poziva pogledati – ovde

Obaveštenje o produžetku roka pogledati – ovde

Odluku o dodeli ugovora pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 pogledati – ovde

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2 pogledati – ovde

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast