PDO/PGI oznake geografskog porekla

Lista oznaka za vina sa geografskim poreklom pogledati – ovde

Oznaka geografskog porekla Knjaževac pogledati – ovde

Oznaka geografskog porekla Negotinska Krajina pogledati – ovde

Oznaka geografskog porekla Šumadija pogledati – ovde

Oznaka geografskog porekla Subotica/Subotičko-horgoška peščara pogledati – ovde

Oznaka geografskog porekla Toplički rejon/Toplica pogledati – ovde

Oznaka gegrafskog porekla “Sremski rejon/Srem” pogledati – ovde

Oznaka geografskog porekla tri Morave pogledati – ovde

Predlog za izmenu i/ili dopunu specifikacije proizvoda oznake kontrolisanog geografskog porekla „Negotinska Krajina“ za vina pogledati – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast