Saopštenja Ministarstva

Jagodasto voće šansa za Srbiju na međunarodnim tržištima

Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vedrana Ilić prisustvovala je danas trećoj Specijalizovanoj konferenciji proizvođača i prerađivača jagodastog voća „ Berry business forum“.

Tom prilikom Ilić je rekla da je ovo jedna od najtežih godina za poljoprivredu kada su globalne prilike u pitanju te da su ovakvi skupovi velika šansa da se razmene iskustva koja se tiču poznavanja i primena savremenih tehnologija ali i za kvalitetne dijaloge kroz sinergiju znanja i dobre prakse.  

„Država ima ulogu da stvara dobar ambijent, ojača i finansijski podrži proizvođače voća kroz podsticajne mere, tako što će subvencionisanjem proizvodnje umanjiti troškove samom proizvođaču, tj. cenu koštanja proizvedenog voća, omogućiti nabavku i primenu savremenijih tehnologija u uzgoju i preradi voća, kako bi se postigao visok i redovan prinos, kao i kvalitetan i ujednačen plod sa kojim će proizvođači voća postati konkurentni na domaćem i inostranom tržištu“, istakla je Ilić i dodala da Ministarstvo svake godine donosi set mera podrške proizvođačima voća, kojima je subvencijskim merama podržan kompletan tržišni lanac u proizvodnji i plasmanu voća.

„Nastojaćemo i dalje, da u skladu sa raspoloživim sredstvima, u narednim godinama, još više podržimo upravo ovakve tendencije savremenog razvoja voćarstva i uvođenja novih tehnologija proizvodnje“, podvukla je Ilić. Ministarstvo će zajedno sa proizvođačima, uz preporuku da se udružuju, raditi na „poziciji Srbije” u međunarodnim tržišnim okvirima i tako iskoristiti veliki potencijal koji Srbija ima u proizvodnji jagodastog voća.

Organizatori skupa „Berry business forum“ u Beogradu su Agro Belgrade, USAID i Ambasada Kraljevine Holandije.

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast