LEADER pristup u Republici Srbiji

LEADER pristup na nivou Evropske unije je značajna mera ruralnog razvoja koja se bavi specifičnim problemima na lokalnom nivou, omogućavajući stanovništvu organizovanom u partnerstvima – Lokalnim akcionim grupama (LAG), da implementiraju manje lokalne projekte koji su od značaja za razvoj i  unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima. Mali projekti obuhvataju aktivnosti kao što su: seoski festivali; učestvovanje na sajmovima i manifestacijama; nabavka materijala i opreme (kompjuteri, nameštaj i oprema za zajedničke prostorije, turističke informativne table, natpisi, izrada publikacija i promotivnog materijala i sl.; manje renoviranje javnih objekata; unapređenje javnih prostora i turističkih staza; promovisanje lokalnih proizvoda;  izrada nacrta planova za obnovu istorijskih zgrada i sl. U pojedinim zemljama EU, LEADER pristup se sprovodi gotovo tri decenije.

Osnovni principi LEADER-a su:

1) Lokalni razvoj zasnovan na teritoriji;

2) „Bottom up“ – pristup  „odozdo prema gore“ u kojem lokalno stanovništvo učestvuje u donošenju odluka o lokalnim strategijama ruralnog razvoja i određivanju prioriteta koji će se primenjivati u njihovoj lokalnoj zajednici. Ovakav pristup nije suprotnost pristupu „odozgo prema dole“ koje sprovode državne i/ili regionalne vlasti, već ga treba sagledavati u kombinaciji i interakciji sa njim, kako bi se postigli što bolji rezultati;

3) Javno – privatno partnerstvo uključuje aktere iz svih sektora (javni, civilni, privatni) uz učešće  javnog sektora od najviše 49%;

4) Inovacija;

5) Integrisani (multisektorski) pristup;

6) Umrežavanje i

7) Saradnja.

Najvažniji prioriteti LEADER mere su:

-Razvoj lanaca snabdevanja i proizvoda sa dodatom vrednošću, uključujući proizvode veće vrednosti, stare zanate i druge aktivnosti u vezi sa diverzifikacijom ruralne ekonomije;

-Unapređenje proizvoda ruralnog turizma koji se zasnivaju na korišćenju lokalnih, prirodnih i kutlurnih potencijala;

-Jačanje kulturnog i socijalnog života zajednice i podržavanje zajedničkih lokalnih organizacija, asocijacija i nevladinih organizacija (uključujući udruženja žena);

-Poboljšanje javnih prostora u selima;

-Poboljšanje ekoloških standarda u određenoj oblasti i promocija korišćenja obnovljive energije od strane zajednice;

-Umrežavanje Lokalnih akcionih grupa, razmena najboljih praksi, informisanje zainteresovanih u vezi sa IPARD Programom i učenje novih pristupa ruralnom razvoju.

Aktivnosti na realizaciji LEADER pristupa u Srbiji počinju 2007. godine kroz realizaciju različitih projekata od strane civilnog sekora. U periodu od 2011. do 2013. godine, Srbija je dobila finansijsku pomoć EU za realizaciju projekta „Izgradnja kapaciteta za uspostavljanje i implementaciju LEADER-a u Srbiji“ (LIS projekat). Kroz ovaj projekat podržano je osnivanje 24  potencijalne Lokalne akcione grupe (LAG) i izrada 24 lokalne strategije ruralnog razvoja (LSRR).

U periodu od 2014. do 2017. godine, AP Vojvodina obezbeđivala  je podršku za izradu LSRR i sprovođenje malih projekata na svojoj teritoriji.  

U cilju pripreme za implementaciju LEADER mere IPARD II Programa, a u skladu sa Zakonom o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, MPŠV je kroz pravilnik definisalo posebnu meru – podsticaje za podršku programima koji se odnose na pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup („Službeni Glasnik RS“, broj 3/19), koji će biti podržani kroz nacionalni budžet u 2019. i 2020. godini.  

Pravilnik obuhvata podsticaje za:

1) pripremu LSRR, koja obuhvata  aktivnosti formiranja (osnivanja) Partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj (tzv. Lokalnih akcionih grupa) i izradu lokalne strategije ruralnog razvoja (LSRR) partnerstava;  

2) sprovođenje LSRR, koja obuhvata aktivnosti sprovođenja prioritetnih projekata definisanih  uLSRR partnerstava (mali projekti).

LEADER pristup u okviru IPARD II Programa biće podržan kroz dve mere:

  • Mera 9 Tehnička pomoć (u procesu akreditacije) – predviđa podršku za izgradnju kapaciteta, odnosno za pripremu i osnivanja potencijalnih LAG, kao osnova za sprovođenje LEADER mere, i
  • Mera 5 ,,Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup“ – za odabrane lokalne akcione grupe – (početak procesa akreditacije tokom 2020.).

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast