Saopštenja Ministarstva i najave

Ministarka Tanasković se ponovo sastala sa potpisnicima Sporazuma o saradnji, dogovor o daljim merama

Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković sastala se danas u Vladi Srbije sa predstavnicima sedam udruženja poljoprivrednih proizvođača sa kojima je u maju potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji, kako bi zajednički razmotrili sve što je realizovano do sada.

Ministarka Tanasković je poljoprivrednicima detaljno, tačku po tačku, obrazložila na koji način su realizovane dogovorene mere i tom prilikom im saopštila da je do sada isplaćeno 95 odsto subvencija. Tanasković je objasnila da su isplaćeni svi uredni i kompletni zahtevi, a nisu isplaćeni samo zahtevi koji su trenutno na dopuni i oni će biti brzo rešeni.

Tanasković je precizirala da su sve tačke sporazuma koje su bile planirane za ovu godinu do sada ispunjene, a to se odnosi na: povećanje osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju (podsticaji po hektaru) sa 9000 dinara na 18000 dinara, premije za mleko sa 15 dinara na 19 dinara po litru mleka,  podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave sa 30.000 dinara na 40.000 dinara po grlu.

Počev od 1. januara 2024. godine, kako je dogovoreno, biće podignuta maksimalna granica površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 20 hektara, propisana za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, na 100 hektara,  umanjena je 50% naknada za odvodnjavanje za tekuću godinu i biće ukinuta naknada za odvodnjavanje u potpunosti od 1. januara 2024. godine.

Među dodatnim merama podrške poljoprivrednicima obezbeđena je i refakcija, odnosno povrat za akcize za gorivo u iznosu od 50 dinara po litru koji će važiti od 2024. godine.

Takođe, ministarka Tanasković je saslušala sugestije poljoprivrednika i konstruktivne predloge koji će biti razmotreni u narednom periodu.  Na današnjem sastanku su odmah uvažene neke od inicijativa poljoprivrednika, kao što je ona koja se odnosi na jasno definisanje ko su korisnici davanja po hektaru i dogovoreno je da će to biti samo poljoprivrednici koji obrađuju zemlju, a ne vlasnici zemljišta koji ga ne obrađuju.

Zaključci današnjeg sastanka su:

  1. Lista malih skladištara koji će biti odobreni od strane Republičke direkcije za robne rezerve će biti proširena, na način da za obezbeđenje daju menicu, zalogu u robi ili hipoteku
  2. Poljoprivrednici su podneli inicijativu da se razmotre odredbe Zakona o robnim berzama zajedno sa nadležnim Ministarstvom. 

  3. Podneta je inicijativa da se u Zakon o podsticajima uvede član kojim će biti definisano da vlasnik zemlje koji ne obrađuje zemlju ne može biti korisnik subvencije
  4. Pomoć oko otkupa kukuruza
  5. Nastavak kontrole uvoza mleka i mlečnih proizvoda. Nakon ukidanja prelevmana na mleko i mlečne proizvode 31.10.2023. sve mlekare i svi trgovci koji trguju mlekom i mlečnim proizvodima će podnositi zahtev za uvoz mlečnih proizvoda i dobijaće dozvole koje će važiti 3 meseca.

Autor fotografija: Slobodan Miljević/ Vlada Republike Srbije

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast