Група за интерну ревизију

Група за интерну ревизију обавља послове који се односе на: оперативно планирање, организовање, спровођење и извештавање о резултатима интерне ревизије свих организационих делова Министарства, свих програма, активности и процеса унадлежности Министарства, укључујући и кориснике средстава Европске Уније, примењујући прописе Републике Србије, Међународне стандарде професионалне праксе интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора; обавља и друге послове из ове области.

Категорије

Величина текста
Контраст