Управе

Директор: Небојша Милосављевић
тел/фаx. 011.311.77.29
е-пошта:upravabilje@minpolj.gov.rs
СИВ III, Омладинских бригада 1, 11070, Нови Београд


Одељење за здравље биља и биљни карантин
Начелник: Слађана Лукић
тел: 011.21.20.464
е-пошта:sladjana.lukic@minpolj.gov.rs


Одсек за средства за заштиту и исхрану биља
Шеф: Лидија Ристић Матијевић
тел: 011.2602.329
е-пошта:lidija.matijevic@minpolj.gov.rs


Одсек за признавање сорти
Шеф:
тел: 011.311.73.17
е-пошта: upravabilje@minpolj.gov.rs


Група за сертификацију семена и садног материјала
Руководилац: Владe Ђоковић
тел: 011.311.73.71
е-пошта:vlade.djokovic@minpolj.gov.rs


Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност
Руководилац: Јован Вујовић
тел: 011.311.70.94
е-пошта:jovan.vujovic@minpolj.gov.rs


Група за међународну сарадњу и управљање пројектима у области безбедности хране биљног порекла и фитосанитарној области
Руководилац: Снежана Савчић-Петрић
тел: 011.2600.081
е-пошта:snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs


Одељење граничне фитосанитарне инспекције
Начелник: Иван Томашев
тел: 011.2120.462
е-пошта: ivan.tomasev@minpolj.gov.rs


Одељење фитосанитарне инспекције
Шеф одсека Београд: Ненад Милојевић
тел: 011.260.22.92
е-пошта:nenad.milojevic@minpolj.gov.rs


Одсек за правне, опште и финансијске послове
Шеф одсека:
тел:
е-пошта:


Администратор сајта и информационих система Управе за заштиту биља
Владимир Станковић
тел: 011.260.22.92
е-пошта:vladimir.stankovic@minpolj.gov.rs

 в.д. директора Управе за ветерину, Живко Матијевић

Контакт: Снежана Еремић
e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs
Тел/Факс: 011 2602-320
СИВ III, Омладинских бригада 1, 11070, Нови Београд


Одељење за здравље животиња
Начелник oдељења Бобан Ђурић, Виши саветник
e-mail: boban.djuric@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3131971


Одсек за епизоотије,карантин и управљање ендемским болестима животиња
Шеф одсека Татјана Лабус, Самостални саветник
e-mail: tatjana.labus@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117536


Центар за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима
Руководилац центра Саша Остојић, Самостални саветник
e-mail: sasa.ostojic@minpolј.gov.rs
Тел.: 011 3117100


Одељење за ветеринарско јавно здравство
Начелник одељења Тамара Бошковић, Виши саветник
e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117657


Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла
Шеф одсека: Љиљана Ивањац, Виши саветник
e-mail: ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117657


Група за за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успостављање и одржавање система за управаљење споредним производима животињског порекла
Руководилац групе
e-mail:
Тел.:


Одељење за добробит животиња и ветеринарску делатност
Начелник Маја Андријашевић, виши саветник
e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117315


Група за добробит животиња
Руководилац групе Ивана Лазић, Самостални саветник
e-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117538


Одсек за ветеринарску делатност
Шеф одсека Станислава Кузмић, Самостални саветник
e-mail: stanislava.kuzmic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2699920


Одељење ветеринарске инспекције
Начелник одељења Зоран Ивановић, Виши саветник
e-mail:  zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs e-mail:  vetinspekcija@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2605630


Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробити животиња
Руководилац групе Оливера Вукелић, Самостални саветник
email: olivera.vukelic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2607348


Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла
Руководилац групе Драган Мацић, Самостални саветник
e-mail: dragan.macic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2145395


Група ветеринарске инспекције у извозним објектима
Руководилац групе Марко Бјекић, Самостални саветник
e-mail: bjekic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2145395


Група за послове инспекцијског надзора и контроле производње и промета лекова  и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициране хране за животиње
Руководилац групе Владимир Ракетић, Самостални саветник
е-mail: vladimir.raketic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117548


Одељење граничне ветеринарске инспекције
Начелник одељења Слађана Панић Срдић, Виши саветник
e-mail: sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2602774


Одељење за међународни промет и сертификацију
Начелник одељења Јелисавета Милошевић, Виши саветник
e-mail: jelisaveta.milosevic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 319-6011


Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера
Руководилац групе Сандра Барић, Самостални саветник
e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117630


Одсек за правне, опште и финансијско-материјалне послове
Милош Оравец, Дипломирани правник,
e-mail:  milos.oravec@minpolj.gov.rs
Марија Грбић, Дипломирани економиста,
e-mail:  marija.grbic@minpolj.gov.rs
Инес Миљковић, Дипломирани правник,
e-mail:  ines.miljkovic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3114467

в.д. директора: Саша Стаматовић
СИВ 3, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
телефон: 011/311-7637


Одсек за планирање и одрживи развој у ловству
Шеф Одсека: Александар Радосављевић
телефон: 011/260-5252


Oдсек за шумарску политику и реализацију мера на унапређење шумарства
Шеф одсека: Љиљана Совиљ
телефон: 011/311-0261


Радно место за учешће у припреми прописа и правне послове у области шумарства и ловства
Душица Усановић
телефон: 011/311-0261


Одељење шумарске и ловне инспекције
Начелник одељења: Звијездан Нишавић
телефон: 011/285-6080


Одсек са седиштем у Ужицу
Шеф одсека: Срђан Ковачевић
Моравички округ, Жупана Страцимира 2
телефон: 032/347-240


Одсек са седиштем у Нишу
Шеф одсека: Властимир Стојановић
Страхињића Бана бб
телефон: 018/505-130


Одсек са седиштем у Краљеву
Шеф одсека: Бранислав Шарчевић
Рашки округ, Трг Јована Сарића 1
Телефон: 036/308-738


Одсек са седиштем у Београду
Шеф одсека: Татјана Божић
Омладинских бригада 1
Телефон: 011/285-6080


Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству
Шеф одсека: Владимир Николић
Телефон: 011/260-5015


Радно место за правне и опште послове
Јована Пантелић
Телефон: 011/260-5015

В.д. помоћника министра Ненад Вујовић
Телефон:011/311-7473 и 011/2603-675
e-mail: nenad.vujovic@minpolj.gov.rs
СИВ III, Омладинских бригада 1, 11070, Нови Београд


Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног порекла
Начелник одељења : в.д. помоћника министра Ненад Вујовић привремено обавља посао начелника
Телефон:011/311-7473 и 011/2603-675
e-mail: nenad.vujovic@minpolj.gov.rs
Инспектори: 011/3130-504


Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште
Начелник одељења: Предраг Вукчевић
Телефон: 011/260-2978
Е-mail: predrag.vukcevic@minpolj.gov.rs
Инспектори: 011/269-4044


Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство
Начелник одељења : Љубиша Михајловић
Телефон:011/269-4252
Е-mail: ljubisa.mihajlovic@minpolj.gov.rs
Инспектори: 011/311-7408


Одсек пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарство
Шеф одсека: Жарко Милачић
Телефон: 011/269-4252
Е-mail: zarko.milacic@minpolj.gov.rs


Одсек пољопривредне инспекције за органску производњу
Шеф одсека : Јасмина Владић
Телефон: 011/311-7597
Е-mail: jasmina.vladic@minpolj.gov.rs


Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића, контролу јавних складишта и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa
Начелник одељења: Миломир Обрадовић
Телефон: 011/311-2341
Е-mail: milomir.obradovic@minpolj.gov.rs
Инспектори: 011/269-3700


Одсек пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића
Шеф одсека: Зорица Ујић
Телефон: 021/ 421-823
Е-mail: zorica.ujic@minpolj.gov.rs
Зграда Јужнобачког УО, Бул. Михајла Пупина 10, 21000 Нови Сад


Одсек пољопривредне инспекције за контролу јавних складишта, обрађивача дувана, произвођача дуванских производa
Шеф одсека: Горан Мрдовић
Телефон: 011/269-3700
Е-mail: goranmrdovic@minpolj.gov.rs


Директор: Сања Даниловић
е-mail:  sanja.danilovic@minpolj.gov.rs uap.kabinet@minpolj.gov.rs
Булевар Михајла Пупина 113 а, 11070, Београд
телефон:  + 381 11 30 20 100 + 381 11 30 20 101 + 381 11 30 20 118


Одсек за информисање и сарадњу са корисницима аграрних подстицаја
Шеф Одсека: Соња Скорупан
е-mail: sonja.skorupan@minpolj.gov.rs


Одељење  за интерну ревизију
Начелник Одељења: Катарина Будимировић
e-mail: katarina.budimirovic@minpolj.gov.rs


Сектор за послове координације, међународне сарадње и Интегрисаног система управљања и контроле
Помоћник директора:
e-mail:


Одсек за управљање пројектима и координацију интерних процедура
Шеф Одсека: Бојана Гладовић
e-mail: bojana.gladovic@minpolj.gov.rs


Одељење за Систем идентификације земљишних парцела
Име и презиме руководиоца, звање и контакт подаци:
Начелник Одељења: Зоран Кнежевић
e-mail: zoran.knezevic@minpolj.gov.rs


Сектор за одобравање пројеката
Помоћник директора:
e-mail:


Одељење зa одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике
Начелник Одељења: Наташа Пантић
e-mail: natasa.pantic@minpolj.gov.rs


Одсек за референтне цене
Шеф Oдсека: Зоран Васић
е-mail: zoran.vasic@minpolj.gov.rs


Сектор за одобравање плаћања подстицаја
Помоћник директора:
e-mail:


Одељење за одобравање плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне политике
Начелник Одељења: Јасмина Јоцковић
e-mail: jasmina.jockovic@minpolj.gov.rs


Група за кредитну подршку
Руководилац Групе: Татјана Николић
e-mail: krediti@minpolj.gov.rs


Сектор за контролу на лицу места
Помоћник директора: Марина Живановић
e-mail: marina.zivanovic@minpolj.gov.rs


Одељење за контролу на лицу места
Начелник Одељења: Татјана Сушић
e-mail: tatjana.susic@minpolj.gov.rs


Одељење за документацију и надзор
Начелник Одељења: Владан Миражић
e-mail:  vladan.mirazic@minpolj.gov.rs


Сектор за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју
Помоћник директора: Драгослав Милутиновић
e-mail:  dragoslav.milutinovic@minpolj.gov.rs


Одељење за посебне подстицаје и мере руралног развоја
Начелник Одељења: Маријана Цвејић
e-mail: marijana.cvejic@minpolj.gov.rs


Одељење за одобравање плаћања подстицаја за производњу у сточарству
Начелник Одељења: Хајран Муслић
e-mail: hajran.muslic@minpolj.gov.rs


Група за директна плаћања – премије
Руководилац Групе: Оливера Пауновић
e-mail: olivera.paunovic@minpolj.gov.rs


Одсек за подстицаје за тов
Шеф Одсека: Снежана Луковић
e-mail: snezana.lukovic@minpolj.gov.rs


Одсек за подстицаје за квалитетна приплодна грла
Шеф Одсека: Гордана Димитријевић Штакић
e-mail: gordana.dstakic@minpolj.gov.rs


Група за подстицаје за кошнице пчела
Руководилац Групе: Слађана Вуковић Комненовић
e-mail: sladjana.vkomnenovic@minpolj.gov.rs


Сектор за економско – финансијске послове
Помоћник директора: Бојан Живковић
e-mail: bojan.zivkovic@minpolj.gov.rs


Одељење за исплате
Начелник Одељења: Силвана Павловић
e-mail: silvana.pavlovic@minpolj.gov.rs


Група за управљање дуговима
Руководилац Групе: Снежана Јовановић
e-mail: snezana.jovanovic@minpolj.gov.rs


Група за опште финансијске послове
Руководилац Групе: Наташа Јекић
e-mail:  natasa.jekic@minpolj.gov.rs


Група за реализацију мера из ЕУ фондова
Руководилац Групе: Дејан Николић
e-mail: dejan.nikolic@minpolj.gov.rs 


Одсек за управљање дуговима
Шеф Одсека: Снежана Јовановић
е- mail: snezana.jovanovic@minpolj.gov.rs


Група за извештавање
Руководилац Групе: Јелена Чолић
e-mail: jelena.colic@minpolj.gov.rs


Сектор за информационе технологије
Помоћник директора:
e-mail:


Одељење за програмска и системска решења
Начелник Одељења: Ђуро Торбић
e-mail: djuro.torbic@minpolj.gov.rs


Одсек за развој и примену програмских решења
Шеф Одсека: Биљана Ђурић
e-mail: biljana.djuric@minpolj.gov.rs


Одсек за техничку и системску подршку
Шеф одсека: Милош Јелић
e-mail:  milos.jelic@minpolj.gov.rs


Одсек за пољопривредну базу података
Шеф Одсека: Милица Томић
e-mail: milica.tomic@minpolj.gov.rs


Сектор за правне и опште послове
Помоћник директора: Лазар Поповић
e-mail: lazar.popovic@minpolj.gov.rs


Група за правне послове
Руководилац Групе: Весна Тршић Бошковић
e-mail: vesna.tboskovic@minpolj.gov.rs


Група за људске ресурсе
Руководилац Групе: Мирјана Тадић
e-mail: mirjana.tadic@minpolj.gov.rs


Одељење за опште послове
Начелник Одељења: Стојан Штета
e-mail: stojan.steta@minpolj.gov.rs


Одсек за послове ИПАРД писарнице
Шеф Одсека: Љиљана Миловановић
e-mail: lj.milovanovic@minpolj.gov.rs


Контакт центар
е-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs
телефон:  + 381 11 30 20 100 + 381 11 30 20 101 + 381 11 30 20 118
е-mail: ipard.info@minpolj.gov.rs
телефон:  + 381 11 3107013


в.д. директора Маја Грбић
Булевар уметности 2а, 11070, Београд
e-mail: maja.grbic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/201-33-60 факс: 011/311-53-70


Одeљење за правне, економско – финансијске и административно – техничке послове
Наченик Одељења: Милан Његован
e-mail: milan.njegovan@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3116-424


Одељење водне инспекције
Начелник одељења: Љиљана Анђелић
e-mail: ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2013-353


Одсек водне инспекције Краљево
Шеф Одсека: Слађана Пашајлић
телефон: 064/823-56-42


Одсек водне инспекције Ниш
Шеф Одсека: Драгослав Ђорђевић
телефон: 064/823-56-39


Одсек водне инспекције Смедерево
Шеф Одсека: Љиљана Савић
телефон: 064/823-56-49


Одељење за управљање водама и међународну сарадњу
Наченик Одељења: Марија Лазаревић
e-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2013-351


Група за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода
Руководилац групе: Зоран Цекић
e-mail: zoran.cekic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3116-494


Група за учествовање у стратешком планирању и управљању
Руководилац групе:
телефон: 011/2013-366


Група за уређење и коришћење вода
Руководилац групе: Александра Савић
e-mail: aleksandra.savic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2013-356


Група за заштиту вода од загађивања
Руководилац групе: Добрила Кујунџић
e-mail: dobrila.kujundzic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2134-903


Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода
Руководилац групе: Мерита Борота
e-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2013-349

Директор: Бранко Лакић
e-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs
контакт особа: Зорислава Срдић
e-mail: zorislava.srdic@minpolj.gov.rs
Грачаничка 8, 11000, Београд
телефон: 011/3348-054


Одељења за опште, правне, послове управљања пољoпривредним земљиштем и финансијско административне послове
Начелник: Александра Мичета
e-mail: aleksandra.miceta@minpolj.gov.rs
Грачаничка 8
телефон: 011/3348-047


Група за заштиту и уређење пољопривредног земљишта
Руководилац: Светлана Станков
e-mail: svetlana.stankov@minpolj.gov.rs
телефон:011/3281-521
Грачаничка 8


Група за послове реституције пољопривредног земљишта
e-mail: sanja.paunovic@minpolj.gov.rs ; zenja.kasic@minpolj.gov.rs
телефон: 011 3348-047
Грачаничка 8


Група за коришћење пољопривредног земљишта
Руководилац: Марија Митровић
e-mail: marija.mitrovic@minpolj.gov.rs
телефон:011/3348-052
Грачаничка 8


Група за финансијске и административне послове
контакт особа: Зорица Станојевић
e-mail: zorica.stanojevic@minpolj.gov.rs
телефон:011/3287-865
Грачаничка 8 

в.д. директора Александра Божић
e-mail:  aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs
Батајнички друм 7, део бр. 10, 11186 БЕОГРАД
телефон.:    011 377-2080


Лабораторија за фитосанитарна испитивања и испитивања квалитета семена
контакт : Марија Миленковић
marija.milenkovic@minpolj.gov.rs
+381 11 377 21 33


Банка биљних гена
Шеф: др Маја Јечменица
maja.jecmenica@minpolj.gov.rs
+381 64 805 58 00


Лабораторија за безбедност и квалитет  млека и микробиолошка лабораторија за безбедност хране и хране за животиње

Начелник: Др Славољуб Станојевић
slavoljub.stanojevic@minpolj.gov.rs
+381 11 377 2011


Лабораторија за физичко хемијска испитивање хране и хране за животиње
Начелник: Саша Билек
sasa.bilek@minpolj.gov.rs
+381 11 3772 058

Категорије

Величина текста
Контраст