Управе

Управа за заштиту биљаУправа за ветеринуУправа за шумеПољопривредна инспекцијаУправа за аграрна плаћањаРепубличка дирекција за водеУправа за пољопривредно земљиштеДирекција за националне референтне лабораторије
Директор: Небојша Милосављевић
тел/фаx. 011.311.77.29
е-пошта:upravabilje@minpolj.gov.rs
СИВ III, Омладинских бригада 1, Н. Београд


Одељење за здравље биља и биљни карантин
Начелник: Слађана Лукић
тел: 011.21.20.464
е-пошта:sladjana.lukic@minpolj.gov.rs


Одсек за средства за заштиту и исхрану биља
Шеф: Лидија Ристић Матијевић
тел: 011.2602.329
е-пошта:lidija.matijevic@minpolj.gov.rs


Одсек за признавање сорти
Шеф: Драган Дедић
тел: 011.311.73.17
е-пошта:dragan.dedic@minpolj.gov.rs


Група за сертификацију семена и садног материјала
Руководилац: Владе Ђоковић
тел: 011.311.73.71
е-пошта:vlade.djokovic@minpolj.gov.rs


Група за заштиту биљних сорти и биолошку сигурност
Руководилац: Јован Вујовић
тел: 011.311.70.94
е-пошта:jovan.vujovic@minpolj.gov.rs


Група за међународну сарадњу и управљање пројектима у области безбедности хране биљног порекла и фитосанитарној области
Руководилац: Снежана Савчић-Петрић
тел: 011.2600.081
е-пошта:snezana.savcicpetric@minpolj.gov.rs


Одељење граничне фитосанитарне инспекције
Начелник: Драгољуб Брајовић
тел: 011.2120.462
е-пошта: dragoljub.brajovic@minpolj.gov.rs


Одељење фитосанитарне инспекције
Шеф одсека Београд: Ненад Милојевић
тел: 011.311.74.77
е-пошта:nenad.milojevic@minpolj.gov.rs


Одсек за правне, опште и финансијске послове
Шеф одсека: Драган Миленковић
тел: 011.314.97.71
е-пошта:dragan.milenkovic@minpolj.gov.rs


Администратор сајта Управе за заштиту биља
Владимир Станковић тел: 011.311.74.77
е-пошта:vladimir.stankovic@minpolj.gov.rs

в.д. директора: Емина Милакара
e-mail: emina.milakara@minpolj.gov.rs
Контакт: Снежана Еремић
e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs
Тел/Факс: 011 2602-320


Одељиње за здравље животиња
Начелник oдељења Бобан Ђурић, Виши саветник
e-mail: boban.djuric@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3131971


Одсек за епизоотије,карантин и управљање ендемским болестима животиња
Шеф одсека Татјана Лабус, Самостални саветник
e-mail: tatjana.labus@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117536


Центар за кризно планирање и управљање нарочито опасним заразним болестима
Руководилац центра Саша Остојић, Самостални саветник
e-mail: sasa.ostojic@minpolј.gov.rs
Тел.: 011 3117100


Одељење за ветеринарско јавно здравство
Начелник одељења Тамара Бошковић, Виши саветник
e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117657


Одсек за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране и развој и успостављање система безбедности хране животињског порекла
Шеф одсека: Љиљана Ивањац, Виши саветник
e-mail: ljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117657


Група за за регистрацију и одобравање објеката за производњу и промет хране за животиње и развој, успостављање и одржавање система за управаљење споредним производима животињског порекла
Руководилац групе Славица Николић-Стајковић, Самостални саветник
e-mail:  slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 2604629


Одељење за добробит животиња и ветеринарску делатност
Начелник Маја Андријашевић, виши саветник
e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117315


Група за добробит животиња
Руководилац групе Ивана Лазић, Самостални саветник
e-mail: ivana.lazic@minpolj.gov.rs
Тел.:   011 3117538


Одсек за ветеринарску делатност
Шеф одсека Станислава Кузмић, Самостални саветник
e-mail: stanislava.kuzmic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2699920


Одељење ветеринарске инспекције
Начелник одељења Зоран Ивановић, Виши саветник
e-mail:  zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs e-mail:  vetinspekcija@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2605630


Група ветеринарске инспекције за здравствену заштиту и добробити животиња
Руководилац групе Оливера Вукелић, Самостални саветник
email: olivera.vukelic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2607348


Група ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета хране и споредних производа животињског порекла
Руководилац групе Драган Мацић, Самостални саветник
e-mail: dragan.macic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2145395


Група ветеринарске инспекције у извозним објектима
Руководилац групе Марко Бјекић, Самостални саветник
e-mail: bjekic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2145395


Група за послове инспекцијског надзора и контроле производње и промета лекова  и медицинских средстава за употребу у ветерини, хране за животиње и медициране хране за животиње
Руководилац групе Владимир Ракетић, Самостални саветник
е-mail: vladimir.raketic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117548


Одељење граничне ветеринарске инспекције
Начелник одељења Слађана Панић Срдић, Виши саветник
e-mail: sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 2602774


Одељење за међународни промет и сертификацију
Начелник одељења Јелисавета Милошевић, Виши саветник
e-mail: jelisaveta.milosevic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 319-6011


Група за сертификацију и усклађивање ветеринарско-санитарних мера
Руководилац групе Сандра Барић, Самостални саветник
e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3117630


Одсек за правне, опште и финансијско-материјалне послове
Милош Оравец, Дипломирани правник,
 e-mail:  milos.oravec@minpolj.gov.rs
Марија Грбић, Дипломирани економиста, 
e-mail:  marija.grbic@minpolj.gov.rs
Инес Миљковић, Дипломирани правник,
 e-mail:  ines.miljkovic@minpolj.gov.rs
Тел.: 011 3114467

в.д. директора: Саша Стаматовић
СИВ 3, Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд
телефон: 011/311-7637


Одсек за планирање и одрживи развој у ловству
Шеф Одсека: Александар Радосављевић
телефон: 011/260-5252


Oдсек за шумарску политику и реализацију мера на унапређење шумарства
Шеф одсека: Љиљана Совиљ
телефон: 011/311-0261


Радно место за учешће у припреми прописа и правне послове у области шумарства и ловства
Душица Усановић

телефон: 011/311-0261


Одељење шумарске и ловне инспекције
Начелник одељења: Звијездан Нишавић
телефон: 011/285-6080


Одсек са седиштем у Ужицу
Шеф одсека: Срђан Ковачевић
Моравички округ, Жупана Страцимира 2
телефон: 032/347-240


Одсек са седиштем у Нишу
Шеф одсека: Властимир Стојановић
Страхињића Бана бб
телефон: 018/505-130


Одсек са седиштем у Краљеву
Шеф одсека: Бранислав Шарчевић 
Рашки округ, Трг Јована Сарића 1
Телефон: 036/308-738


Одсек са седиштем у Београду
Шеф одсека: Татјана Божић
Омладинских бригада 1
Телефон: 011/285-6080


Одсек за планирање и одрживи развој у шумарству
Шеф одсека:Радивоје Каурин
Телефон: 011/260-1975  

Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа
Начелник Одељења : Ненад Вујовић
Телефон:011/311-7473 и 011/2603-675
e-mail:nenad.vujovic@minpolj.gov.rs
Инспектори: 011/3130-504


Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште
Начелник Одељења: Предраг Вукчевић
Телефон:011/260-2978
Е-mail:predrag.vukcevic@minpolj.gov.rs
Инспектори: 011/269-4044


Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство
Начелник Одељења : Небојша Ристић
Телефон:011/311-7419
Е-mail:nebojsa.ristic@minpolj.gov.rs
Инспектори: 011/269-4252


Група пољопривредне инспекције за органску производњу
Руководилац Групе: Мирјана Петровић
Телефон:011/311-7419


Група пољопривредне инспекције за контролу подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству
Руководилац Групе: Љубиша Михајловић
Телефон:027/324-316


Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића
Руководилац Одељења: Миломир Обрадовић
Телефон:011/311-2341
Е-mail:milomir.obradovic@minpolj.gov.rs
Инспектори: 011/269-3700


Група за вођење Централног регистра објеката
Зорица Тошковић, руководилац Групе
Телефон:011/213-6609 , 011/269-3051
e-mail:zorica.toskovic@minpolj.gov.rs

Директор: Биљана Петровић
е-mail:  biljana.petrovic@minpolj.gov.rs uap.kabinet@minpolj.gov.rs
Булевар Михајла Пупина 113 а
телефон:  + 381 11 30 20 100 + 381 11 30 20 101 + 381 11 30 20 118


Сектор за комуникацију са Европском комисијом и пројектно планирање
Помоћник директора: Ивана Златановић вршилац дужности помоћника директора
e-mail: ivana.zlatanovic@minpolj.gov.rs


Група за управљање пројектима и документима
Руководилац Групe: Бојана Гладовић
e-mail: bojana.gladovic@minpolj.gov.rs


Одсек за успостављање и управљање Системом интегрисаног управљања и контроле
Име и презиме руководиоца, звање и контакт подаци:
Шеф Одсека: Зоран Кнежевић
e-mail: zoran.knezevic@minpolj.gov.rs


Сектор за одобравање пројеката
Помоћник директора: Драгослав Милутиновић
e-mail: dragoslav.milutinovic@minpolj.gov.rs


Одељење зa одобравање пројеката из програма међународних подстицаја пољопривредне политике
Начелник Одељења: Наташа Пантић
e-mail: natasa.pantic@minpolj.gov.rs


Одсек за референтне цене
Шеф Oдсека: Зоран Васић
е-mail: zoran.vasic@minpolj.gov.rs


Одсек за посебне подстицаје и мере руралног развоја
Шеф Одсека Маријана Цвејић
e-mail: marijana.cvejic@minpolj.gov.rs


Група за кредитну подршку
e-mail: krediti@minpolj.gov.rs


Сектор за одобравање плаћања подстицаја
Помоћник директора: Бошко Уметић
e-mail: bosko.umetic@minpolj.gov.rs


Одељење за одобравање плаћања подстицаја за производњу у сточарству
Начелник: Одељења Хајран Муслић
e-mail hajran.muslic@minpolj.gov.rs


Група за директна плаћања – премије
Руководилац Групе: Оливера Пауновић
e-mail: olivera.paunovic@minpolj.gov.rs


Одсек за подстицаје за тов
Шеф Одсека: Снежана Луковић
e-mail: snezana.lukovic@minpolj.gov.rs


Одсек за подстицаје за квалитетна приплодна грла
Шеф Одсека: Гордана Димитријевић Штакић
e-mail: gordana.dstakic@minpolj.gov.rs


Одељење за одобравање плаћања из програма међународних подстицаја пољопривредне политике
Начелник Одељења: Јасмина Јоцковић
e-mail: jasmina.jockovic@minpolj.gov.rs


Сектор за контролу на лицу места
Помоћник директора: Марина Живановић
e-mail: marina.zivanovic@minpolj.gov.rs


Одељење за контролу на лицу места
Начелник Одељења: Татјана Сушић
e-mail: tatjana.susic@minpolj.gov.rs


Одсек за документацију и надзор
Шеф Одсека: Миљана Вучићевић
e-mail: miljana.vucicevic@minpolj.gov.rs


Сектор за економско – финансијске послове
Помоћник директора: Бојан Живковић
e-mail: bojan.zivkovic@minpolj.gov.rs


Одељење за исплате
Начелник Одељења: Силвана Павловић
e-mail: silvana.pavlovic@minpolj.gov.rs


Група за управљање дуговима
Руководилац Групе: Снежана Јовановић
e-mail: snezana.jovanovic@minpolj.gov.rs


Група за рачуноводство аграрних плаћања и текућег финансирања
Руководилац Групе: Љиљана Шобић
e-mail: ljiljana.sobic@minpolj.gov.rs


Група за извештавање
Руководилац Групе: Јелена Чолић
e-mail: jelena.colic@minpolj.gov.rs


Сектор за информационе технологије
Помоћник директора: Душан Пуртић
e-mail: purticd@sezampro.rs


Одсек за развој и примену програмских решења
Шеф Одсека: Ђуро Торбић
e-mail: djuro.torbic@minpolj.gov.rs


Група за техничку и системску подршку
Руководилац Групе: Милош Јелић
e-mail:  milos.jelic@minpolj.gov.rs


Одсек за пољопривредну базу података
Шеф Одсека: Драгана Инђић
e-mail: dragana.indjic@minpolj.gov.rs


Сектор за правне и опште послове
Помоћник директора: Лазар Поповић
e-mail: lazar.popovic@minpolj.gov.rs


Група за правне послове
Руководилац Групе: Весна Тршић Бошковић
e-mail: vesna.tboskovic@minpolj.gov.rs


Група за људске ресурсе
Руководилац Групе: Мирјана Тадић
e-mail: mirjana.tadic@minpolj.gov.rs


Одељење за опште послове
Начелник Одељења: Стојан Штета
e-mail: stojan.steta@minpolj.gov.rs


Одсек за послове ИПАРД писарнице
Шеф Одсека: Љиљана Миловановић
e-mail: lj.milovanovic@minpolj.gov.rs


Група за информисање и сарадњу са корисницима аграрних подстицаја
Руководилац Групе Соња Скорупан
е-mail: sonja.skorupan@minpolj.gov.rs


Група за интерну ревизију
Руководилац: Групе Катарина Будимировић
e-mail: katarina.budimirovic@minpolj.gov.rs


Контакт центар
е-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs
телефон:  + 381 11 30 20 100 + 381 11 30 20 101 + 381 11 30 20 118
е-mail: ipard.info@minpolj.gov.rs
телефон:  + 381 11 3107013


в.д. директора Наташа Милић, дипл. инж. шум.
Булевар уметности 2а, 11070 Нови Београд
e-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/201-33-60 факс: 011/311-53-70


Одeљење за правне, економско – финансијске и административно – техничке послове
Наченик Одељења: Милан Његован
e-mail: milan.njegovan@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3116-424


Одељење водне инспекције
Начелник одељења: Љиљана Анђелић
e-mail: ljiljana.andjelic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2013-353


Одсек водне инспекције Краљево
Шеф Одсека: Слађана Пашајлић
телефон: 064/823-56-42


Одсек водне инспекције Ниш
Шеф Одсека: Драгослав Ђорђевић
телефон: 064/823-56-39


Одсек водне инспекције Смедерево
Шеф Одсека: Љиљана Савић
телефон: 064/823-56-49


Одељење за управљање водама и међународну сарадњу
Наченик Одељења: Марија Лазаревић
e-mail: marija.lazarevic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2013-351


Група за водна акта, аналитичке послове и стандарде у области вода
Руководилац групе: Зоран Цекић
e-mail: zoran.cekic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/3116-494


Група за учествовање у стратешком планирању и управљању
Руководилац групе:
телефон: 011/2013-366


Група за уређење и коришћење вода
Руководилац групе: Александра Савић
e-mail: aleksandra.savic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2013-356


Група за заштиту вода од загађивања
Руководилац групе: Добрила Кујунџић
e-mail: dobrila.kujundzic@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2134-903


Група за уређење водотока и заштиту од штетног дејства вода
Руководилац групе: Мерита Борота
e-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs
телефон: 011/2013-349


Директор: Бранко Лакић
e-mail: branko.lakic@minpolj.gov.rs
контакт особа: Зорислава Срдић
e-mail: zorislava.srdic@minpolj.gov.rs
Грачаничка 8
телефон: 011/3348-054


Одељења за опште, правне, послове управљања пољoпривредним земљиштем и финансијско административне послове
Начелник: Александра Мичета
e-mail: aleksandra.miceta@minpolj.gov.rs
Грачаничка 8
телефон: 011/3348-047


Група за заштиту и уређење пољопривредног земљишта
Руководилац: Светлана Станков
e-mail: svetlana.stankov@minpolj.gov.rs
телефон:011/3281-521
Грачаничка 8


Група за послове реституције пољопривредног земљишта
e-mail: sanja.paunovic@minpolj.gov.rs ; zenja.kasic@minpolj.gov.rs
телефон: 011 3348-047
Грачаничка 8


Група за коришћење пољопривредног земљишта
Руководилац: Марија Митровић
e-mail: marija.mitrovic@minpolj.gov.rs
телефон:011/3348-052
Грачаничка 8


Група за финансијске и административне послове
контакт особа: Зорица Станојевић
e-mail: zorica.stanojevic@minpolj.gov.rs
телефон:011/3287-865
Грачаничка 8 

в.д. директора Ненад Доловац
e-mail:  nenad.dolovac@minpolj.gov.rs
телефон.:    011 377-2080

Категорије

Величина текста
Контраст