Saopštenja Ministarstva i najave

Obaveštenje o početku izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da otpočinje izrada Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poziva predstavnike državnih organa i organizacija, udruženja, privrednih subjekata, stručne javnosti, kao i druge zainteresovane strane da se upoznaju sa tekstom radne verzije Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća i da najkasnije do 8. oktobra 2023. godine daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede putem elektronske pošte na e-mail adresu reproduktivnimaterijal@minpolj.gov.rs

Radnu verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća možete preuzeti – ovde

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast