Šef upravljačkog tela

Mr Jasmina Miljković je od septembra 2018. Godine šef Upravljačkog tela IPARD Operativne strukture i načelnik Odeljenja za ruralni razvoj, Sektor za ruralni razvoj, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U Ministarstvu radi od 2003. godine. Ima dugogodišnje iskustvo na poslovima međunarodne saradnje, a pre svega evropskih integracija za Pregovaračko poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj. Kao magistar biotehničkih nauka (genetika i oplemenjivanje voćaka i vinove loze), od 1999. do 2003. bila je asistent na Poljoprivrednom fakultetu na predmetu Genetika. Takođe, bavila se koordinacijom nastupa srpskih firmi u sklopu  nacionalnog štanda na međunarodnim sajmovima širom sveta. Govori engleski jezik. Udata je i majka dvoje dece.

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast