Саопштења Министарства

Контроле хране животињског порекла пред престојеће празнике

Пред божићне и новогодишње празнике ветеринарски инспектори врше појачан надзор и контролу хране животињског порекла у објектима за производњу и промет хране животињског порекла при чему се контроле спроводе почевш

и од  улаза сировине која служи као полазна основа за израду контролисане хране, процеса производње, хигијене, услова складиштења до дистрибуције готовог производа.

Службене контроле објеката под надзором, планирају се и спроводе у циљу утврђивања поштовања општих  и посебних услова хигијене хране у складу са важећим законским одредбама које се односе на  провере микробиолошких критеријума на основу анализа у примени принципа самоконтроле и HACCP-a, поштовања начела добре хигијенске и добре дистрибутивне праксе свих  субјеката у пословању са храном.

У свим објектима у  малопродаји ( самоуслуге, продавнице  деликатеса, угоститељски објекти ,рибарнице, пијаце )  ветеринарском инспектору се дају на увид документа којима се  доказује порекло и следљивост за сву количину затечене хране животињског порекла намењене продаји.  Уколико се не може доказати следљивост и порекло, ветеринарски инспектор налаже нешкодљиво уништавање  исте као небезбедне за конзумирање односно исхрану људи.

Како би се избегао ризик по здравље људи и овом приликом апелујемо на потрошаче, да и поред сталних контрола и надзора које спроводи ветеринарска инспекција, обрате пажњу на следеће:

  • Куповати храну искључиво у регистрованим или одобреним објектима за производњу и продају хране – самопослугама, хипермаркетима, специјализованим малопродајним објектима (месаре, рибарнице), или од локалних произвођача који су регистровани за производњу по традиционалним методама;
  • На пијацама,  куповати од регистрованих произвођача, где је јасно истакнут регистарски број газдинства и датум производње; храну животињског порекла која је   изложена продаји на прописаним температурама (расхладне витрине);
  • Обратити пажњу на хигијену лица која манипулишу храном, хигијену посуда и алата који се користе при руковању храном;
  • Обратити пажњу на постојање декларације производа која треба да садржи најмање назив произвођача, контролни број објекта, датум клања/производње/замрзавања, рок употребе и температуру чувања хране;
  • Поштовати упутства произвођача о начину припреме хране и начину конзумације; нарочитo обратити пажњу на рок трајања производа пре и после отварања или манипулације;
  • Обратити пажњу на изглед, боју, мирис, евентуална оштећења, буђ или непријатни мириси);
  • Не куповати унапред самлевено месо, већ захтевати да се месо самеље у присуству потрошача, сем ако није оригинално упаковано и декларисано;
  • Сачувати фискалне рачуне;
  • У случају уочених неправилности, обратити се надлежној инспекцији.

 

Управа за ветерину скреће пажњу на обавезу да се свињско месо животиње заклане на газдинству провери у ветеринарској станици или амбуланти на присуство ларви трихинеле.

 

Срећни празници!!!!!

 

Управа за ветерину

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст