Odeljenje poljoprivedne inspekcije za bezbednost hrane biljnog porekla

Odeljenje poljoprivedne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla i kontrolu obrađivača duvana i proizvođača duvanskih proizvoda obavlja poslove inspekcijskog nadzora koji se odnose na: inspekcijski nadzor u oblasti bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla u fazi proizvodnje, prerade i prometa na veliko; kontrolu kvaliteta duvana i duvanskih proizvoda; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji, preradi i prometu na veliko za hranu biljnog i mešovitog porekla; pregled poslovnih prostorija, objekata, postrojenja, uređaja, predmeta i roba u proizvodnji duvanskih proizvoda i obradi duvana; kontrolu javnih skladišta; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Ime i prezime rukovodioca i kontakt podaci: Nenad Vujović tel. 011/311-7473 e-mail: nenad.vujovic@minpolj.gov.rs

Kontakt podaci za podnošenje prijava potrošača: tel. 011/311-7473; 011/31-30-504; 011/31-30-449

Radno vreme Ministarstva je od 07,30 časova do 15,30 časova

Za lica sa invaliditetom postoji prilagođen ulaz u zgradu u kojoj se nalaze Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast