Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног порекла

Одељење пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног порекла обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа који се односе на:  безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази производње, прераде и промета на велико; преглед пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у производњи, преради и промету на велико за храну биљног и мешовитог порекла; обавља и друге послове из ове области.

Име и презиме руководиоца и контакт подаци: Ненад Вујовић тел. 011/311-7473 e-mail: nenad.vujovic@minpolj.gov.rs

Контакт подаци за подношење пријава потрошача: тел. 011/311-7473; 011/31-30-504; 011/31-30-449

Радно време Министарства је од 07,30 часова до 15,30 часова

За лица са инвалидитетом постоји прилагођен улаз у зграду у којој се налазе Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Категорије

Величина текста
Контраст