Grupa za označavanje hrane i šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

 

Grupa za označavanje hrane i šeme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda obavlja poslove koji se odnose na:

  • definisanje poljoprivredne politike i predlaganje mera u oblastima promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, prerade voća i povrća, piva, kvaliteta i označavanja hrane i šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (izuzev vina i jakih alkoholnih pića);
  • učešće u pripremi informacija i dokumenata za pregovore o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima;
  • učešće u pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti šema kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (izuzev vina i jakih alkoholnih pića), propisa o kvalitetu određenih kategorija hrane koje su regulisane propisima na EU nivou, propisa o opštem deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane i propisa o promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinama Evropske unije, kao i propisa o kvalitetu pojedinačnih kategorija hrane (ne harmonizovano područje);
  • praćenje i analizu proizvodnje i prometa proizvoda prehrambene industrije u sektorima prerade voća i povrća, proizvodnje piva i bezalkoholnih pića, šećera, kafe i čokoladnih proizvoda, kao i drugih proizvoda prehrambene industrije osim mleka, mesa i meda;
  • učešće u pripremi mera i programa razvoja pojedinih grana prehrambene industrije, kao i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške unapređenju konkurentnosti i dostizanja standarda kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i promociji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
  • sprovođenje postupka ovlašćivanja tela za ocenjivanje usaglašenosti, kontrole ispunjenosti uslova za korišćenje oznaka geografskog porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode i odobravanje zahteva za izdavanje kontrolnih markica ovlašćenim korisnicima oznake geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
  • izradu informacija o stanju u oblastima proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, izuzev vina i jakih alkoholnih pića;
  • učešće u pripremi projekata iz fondova EU i drugih izvora finasiranja iz oblasti politike kvaliteta i promocije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
  • obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

 POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI SA ZAŠTIĆENIM GEOGRAFSKIM POREKLOM

Tržište hrane i pića karakteriše rastući trend tražnje za proizvodima koji se odlikuju autentičnošću i tradicijom, odnosno proizvodima koji se odlikuju dodatnom vrednošću koja proizilazi iz vrednosti njihovog kvaliteta, načina proizvodnje ili specifičnosti podneblja sa kojeg dolaze. Upravo iz tih razloga sistem zaštite oznaka geografskog porekla predstavlja jedan od najboljih „alata“ za brendiranje hrane i pića. Takve oznake, istaknute na ambalaži, daju ekskluzivnost proizvodu i upućuju kupca na određeni region ili mesto, kao i na sve specifičnosti koje taj proizvod poseduje.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je, u okviru Tvining projekta „Jačanje kapaciteta za sprovođenje i dalji razvoj zakonodavstva u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda“, objavilo katalog poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom „Autentična Srbija“, kao i brošuru o šemama kvaliteta za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Autentična Srbija – katalozi na srpskom i engleskom

 

 

 

 

 

 

Brošura – verzija na srpskom i engleskom

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUPAK UTVRĐIVANJA USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Na osnovu Zakona o oznakama geografskog porekla („Službeni glasnik RS“, br. 18/10), pravo korišćenja registrovanog naziva proizvoda imaju samo ovlašćeni korisnici upisani u odgovarajući registar.

Status ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla može se priznati svakom prozvođaču, kao i udruženjima proizvođača koji se nalaze na definisanom geografskom području, ukoliko je njihov proces proizvodnje u skladu sa elaboratom/specifikacijom proizvoda.

Pre podnošenja zahteva za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika i stavljanja proizvoda u promet, vrši se potvrđivanje usklađenosti kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, načina proizvodnje i porekla sirovine, sa podacima sadržanim u elaboratu/specifikaciji, tj. sertifikacija proizvoda.

Navedenu proveru usklađenosti vrši sertifikaciono telo ovlašćeno od strane Ministarstva poljoprivrede, na osnovu Plana kontrole koji se izrađuje uz saglasnost proizvođača, a odobrava ga Ministarstvo poljoprivrede. Na kraju ovog postupka dobija se odgovarajući sertifikat. Proizvođači biraju ovlašćeno sertifikaciono telo sa kojim sklapaju ugovor o sertifikaciji.

OVLAŠĆENA SERTIFIKACIONA TELA

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast