Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Група за производњу и тржиште воћа, поврћа и јаких алкохолних пића

Тржиште воћа и поврћа – обављају се послови који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена поврћа, воћа, лековитог, ароматичног, зачинског и украсног биља и цвећа у циљу предлагања мера пољопривредне политике и уређења тржишта и стратешког развоја ових области као и израду биланса одређених воћних врста и повртарских култура; учешће у изради Годишњег извештаја о стању на тржишту поврћа и воћа, као делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области повртарства, воћарства и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима; учешће у припреми међународних споразума из ових области; учешће у припреми техничких прописа из ове области; учешће у припреми програма коришћења буџетских средстава у делу подршке повртарској и воћарској производњи; учешће у припреми и имплементацији пројеката који се односе на повртарство, воћарство и хортикултуру; обавља и друге послове из ове области.

Тржиште јаких алкохолних пића – обављају се послови који се односе на: праћење и анализу домаће и светске производње, потрошње, промета и цена јаких алкохолних пића и етанола, у циљу предлагања мера пољопривредне политике и уређења тржишта и стратешког развоја ове области; учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области јаких алкохолних пића и етанола и њиховог усклађивања са са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима; учешће у припреми међународних споразума из ових области; учешће у припреми техничких прописа из ове области; учешће у припреми програма коришћења буџетских средстава у делу подршке производњи јаких алкохолних пића, као и промоцији јаких алкохолних пића; вођење Регистра јаких алкохолних пића, организовање спровођења процедура признавања ознака за јака алкохолна пића са географском ознаком, процедура производње и контроле производње јаких алкохолна пића са географском ознаком, као и процедура испуњавања услова за коришћење ознака за јака алкохолна пића са географском ознаком; учешће у припреми и имплементацији пројеката који се односе на јака алкохолна пића; обавља и друге послове из ове области.


  • Подаци и извештаји
  • Подстицаји и мере подршке
  • Корисни линкови

Актуелно: