Саопштења Управе за пољопривредно земљиште

Обaвeштeњe – цeнe вaнсудскa

Тачком 3. Закључка Владе 05 Број: 320-2875/2016 од 11.3.2016. године препоручује се надлежним органима јединица локалних самоуправa да се накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини из тачке 1. овог закључка плаћа по основу вансудских поравнања у износу просечне цене закупа на територији Републике Србије, односно просечне цене закупа на територији аутономне покрајине Војводине, ако се земљиште налази на територији аутономне покрајине.

С обзиром на наведено обавештавамо вас да према евиденцији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за пољопривредно земљиште, просечна цена закупа на територији Републике Србије (Централна Србија) износи 140,74 Евра, односно просечне цене закупа на територији аутономне покрајине Војводине износи 191,40 Евра.

Категорије

Величина текста
Контраст