Ovlašćene kontrolne organizacije

U skladu sa članom 9. Zakona o  organskoj proizvodnji („Službeni glasnik RS“, broj 30/10) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede svake godine ovlašćuje kontrolne organizacije za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji.

Za 2020. godinu ovlašćeno je šest kontrolnih organizacija:

Broj koda

Ovlašćena kontrolna organizacija

RS-ORG-001

ORGANIC CONTROL SYSTEM

Trg cara Jovana Nenada 15/I, Subotica

telefon: 024/521-130

e-mail: administracija@organica.rs

website: http://www.organica.rs/

RS-ORG-002

TMS CEE

Rudnička 2, Beograd

telefon: 011/2441-111

e-mail: office@tms.rs

website:http://www.tms.rs/sr/usluge/sertifikacija-proizvoda/organska-proizvodnja

RS-ORG-006

ECOCERT BALKAN

Slavonska 18, Zemun, Beograd

tel.: 011/2198-352

e-mail: office.balkan@ecocert.com

website: http://www.ecocert.rs/

RS-ORG-008

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA

Zmaja od Noćaja 11, Beograd

tel.: 011/2625-077

e-mail: valentina.vracar@cin.co.rs

website: https://www.cin.co.rs/sertifikacija

RS-ORG-009

ECOVIVENDI

Voje Veljkovića 14, Beograd

tel.: 011/2451-377

e-mail: office@ecovivendi.rs

website: http://ecovivendi.rs/index.html

 

RS-ORG-003                                 

 

SGS BEOGRAD

Jurija Gagarina 7b, Beograd

 tel.: 011/715-5277

e-mail: sgs.beograd@sgs.com

website: https://www.sgs.rs

 

Ovlašćenje se izdaje na period od godinu dana i može se produžiti u skladu sa uslovima koji su predviđeni zakonom.

Zahtev za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji  podnosi se do 30. juna tekuće godine za narednu godinu.

Ovlašćena kontrolna organizacija može u istom roku podneti zahtev za obnavljanje ovlašćenja za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji.

Obrasci zahteva su u sekciji: Obrasci

Dokumenta

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast