Proizvođači organskih proizvoda

Proizvođač organskih proizvoda je onaj proizvođač koji ima zaključen ugovor o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji sa jednom od ovlašćenih kontrolnih organizacija, čime se obavezao da će primenjivati metode organske proizvodnje propisane Zakonom o organskoj proizvodnji i propisima donetim na osnovu njega i omogućiti ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji vršenje kontrole nakon koje se može potvrditi da li je proces proizvodnje u skladu sa principima i uslovima organske proizvodnje.

Svaka ovlašćena kontrolna organizacija na svojoj internet stranici ima spisak izdatih sertifikata za organske proizvodnje, odnosno potvrda za organske proizvode iz uvoza.


Dokumenta

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast