Произвођачи органских производа

Произвођач органских производа је онај произвођач који има закључен уговор о контроли и сертификацији у органској производњи са једном од овлашћених контролних организација, чиме се обавезао да ће примењивати методе органске производње прописане Законом о органској производњи и прописима донетим на основу њега и омогућити овлашћеној контролној организацији вршење контроле након које се може потврдити да ли је процес производње у складу са принципима и условима органске производње.

Свака овлашћена контролна организација на својој интернет страници има списак издатих сертификата за органске производње, односно потврда за органске производе из увоза.


Документа

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст