Јавни позиви у 2023. години

PHRD/Позив за давање понуда-Capacity Building for Evidence-Based Policy-Making

REOI SER-GA-CQS-CS-23-19 Capacity Building For Evidence-Based Policy-Making – download

Terms Of Reference CBP – download

REOI_SER-GA-CQS-CS-23-19_long_version-extension – Produžetak roka – download

Категорије

Величина текста
Контраст