Научно истраживачки пројекти 2017

Ефикасност органске производње – малина, вишња и паприка –

Трансфер знања од Пољопривредног факултета ка пољопривредним произвођачима – заједно до безбедних и конкурентних производа (ОТВОРЕНА ВРАТА)

ИЗВЕШТАЈ

Социо-економски и еколошки аспекти примене обновљивих извора енергије (ОИЕ) у пољопривредној производњи у Републици Србији

Студија о стању квалитета и безбедности пољопривредних производа и потреба туристичког тржишта на територији Краљева, Врњачке Бање и Трстеника са препорукама

Извештај о реализацији пројекта за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години

Унапређење финансијских знања и евиденције на пољопривредним газдинствима у Републици Србији

Водич за унапређење технологије гајења, конкурентности и економичности производње јагодастих врста воћака применом добре пољопривредне праксе

Студија

Категорије

Величина текста
Контраст