Корисни линкови

ИПАРД – Европска комисија https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/international-cooperation/enlargement/pre-accession-assistance/overview_en

ЕУ процедуре уговарања ( PRAG ) https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm_en      

Делегација Европске Уније у Републици Србији http://europa.rs/  

DG AGRI – Генерални директорат за пољопривреду и рурални развој https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

ELARD – Европска LEADER асоцијација за рурални развој http://www.elard.eu/

ENRD – Европска мрежа за рурални развој https://enrd.ec.europa.eu/

Карта пољопривредних стручних служби Србије http://www.psss.rs/psss.html

Управа за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/

Категорије

Величина текста
Контраст