Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo

vinogradarstvo

Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo obavlja poslove koji se odnose na:

 • praćenje i analizu proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena grožđa i vina odnosno proizvoda od grožđa i vina i aromatizovanih proizvoda od vina, u cilju predlaganja mera politike i uređenja tržišta, politike kvaliteta i strateškog razvoja oblasti vina i aromatizovanih proizvoda od vina
 • analizu stanja razvoja vinogradarstva i vinarstva
 • učešće u pripremi strateških dokumenata vezanih za proces pregovora o članstvu u EU
 • pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti uređenja tržišta i politike kvaliteta vina i aromatizovanih proizvoda od vina i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima, kao i pripremu tehničkih propisa iz ove oblasti
 • učešće u pripremi strateških mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji
 • učešće u izradi delova Godišnjeg izveštaja o stanju u poljoprivredi u Republici Srbiji – Zelena knjiga
 • ustanovljavanje oznaka geografskog porekla (PDO/PGI) za vina i aromatizovane proizvode od vina i proizvodnju i kontrolu proizvodnje vina i aromatizovanih proizvoda od vina sa oznakom geografskog porekla, ispunjenost uslova za korišćenje oznaka za vina sa geografskim poreklom i izdavanja evidencionih markica za vina sa geografskim poreklom
 • ovlašćivanje Kontrolnih organizacija, laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta grožđa, vina i drugih proizvoda i Stručne organizacije za Vinogradarski registar, kao i vođenje Liste senzornih ocenjivača vina
 • uspostavljanje i vođenje Vinogradarskog registra i Vinarskog registra
 • sprovođenje analize podataka za deklarisanje vina
 • vođenje evidencija u vinogradarstvu i vinarstvu
 • učešće u pripremi međunarodnih sporazuma i projekata vezanih za vinogradarstvo i vinarstvo
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti

 • Podaci i izveštaji
 • Podsticaji i mere podrške
 • Korisni linkovi

Vesti:

Kategorije

Veličina teksta
Kontrast