Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo

vinogradarstvo

Grupa za vinogradarstvo i vinarstvo obavlja poslove koji se odnose na:

 • praćenje i analizu domaće i svetske proizvodnje, prerade, potrošnje, prometa i cena grožđa i vina, u cilju predlaganja mera agrarne politike i strateškog razvoja oblasti vinogradarsva i vinarstva
 • analizu stanja razvoja vinogradarstva i vinarstva
 • pripremi stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti vinogradarstva i vinarstva i njihovog usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i relevantnim međunarodnim organizacijama i međunarodnim sporazumima, kao i pripremu tehničkih propisa iz ove oblasti
 • učešće u pripremi strateških mera i programa korišćenja budžetskih sredstava u delu podrške vinogradarskoj i vinarskoj proizvodnji
 • priznavanja oznaka za vina sa geografskim poreklom i  proizvodnje i kontrole proizvodnje vina sa geografskim poreklom, ispunjenost uslova  za korišćenje oznaka za vina sa geografskim poreklom i izdavanja evidencionih markica za vina sa geografskim poreklom
 • ovlašćivanje Kontrolne organizacije, laboratorija za ispitivanje parametara kvaliteta grožđa, vina i drugih proizvoda i Stručne organizacije za Vinogradarski registar, kao i vođenje Liste senzornih ocenjivača vina
 • uspostavljanje i vođenje Vinogradarskog registra
 • uspostavljanje i vođenje rejonizacije vinogradarskih geografskih proizvodnih područja
 • izdavanje kontrolnih brojeva pri deklarisanju i obeležavanju vina, odnosno drugih proizvoda
 • vođenje evidencija u vinogradarstvu i vinarstvu
 • učešće u pripremi međunarodnih sporazuma i projekata vezanih za vinogradarstvo i vinarstvo
 • obavlja i druge poslove iz ove oblasti

 • Podaci i izveštaji
 • Podsticaji i mere podrške
 • Korisni linkovi

Vesti:

Kategorije

Skorašnji članci

Veličina teksta
Kontrast