Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Sektor za ruralni razvoj

Sektor za ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na: izradu, praćenje i sprovođenje programa za ruralni razvoj u cilju povećanja efikasnosti, unapređenja efektivnosti mera ruralnog razvoja i socioekonomskih aspekata života u ruralnim oblastima, podršku diverzifikaciji ruralne ekonomije i kreiranju uslova za proširenje nepoljoprivredne ekonomije u ruralnim oblastima; sprovođenje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama iinstitucijama u oblasti ruralnog razvoja u cilju usklađivanja mera podrške, obezbeđivanja donatorske pomoći za realizaciju razvojnih programa i projekata u oblasti ruralnog razvoja; programiranje, praćenje  i koordinaciju  rada poljoprivredne savetodavne službe; sprovođenje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama iinstitucijama u oblasti ruralnog razvoja u cilju usklađivanja mera podrške, obezbeđivanja donatorske pomoći za realizaciju razvojnih programa i projekata u oblasti ruralnog razvoja; praćenje stanja i predlaganje mera za revitalizaciju i unapređenje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva; programiranje, praćenje i koordinaciju rada poljoprivredne savetodavne službe; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Sektoru za ruralni razvoj obrazuju se sledeća uža unutrašnja jedinica:

  1. Odeljenje za ruralni razvoj

Odeljenje za ruralni razvoj obavlja poslove koji se odnose na: izradu, promociju, praćenje, procenu i sprovođenje programa za ruralni razvoj u cilju povećanja efikasnosti, unapređenja efektivnosti mera ruralnog razvoja i socioekonomskih aspekata života u ruralnim oblastima, povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i šumarskog sektora, očuvanja životne sredine, podršku diverzifikaciji ruralne ekonomije i kreiranju uslova za proširenje nepoljoprivredne ekonomije u ruralnim oblastima; podršku uspostavljanju javno-privatnih partnerstava i unapređenje uslova rada i života u ruralni oblastima; izveštavanje o procesu sprovođenja programa ruralnog razvoja; identifikaciju, definisanje i modifikovanje kriterijuma i indikatora efektivnosti mera i kvaliteta programa; sprovođenje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama iinstitucijama u oblasti ruralnog razvoja u cilju usklađivanja mera podrške, obezbeđivanja donatorske pomoći za realizaciju razvojnih programa i projekata u oblasti ruralnog razvoja; programiranje, praćenje  i koordinaciju  rada poljoprivredne savetodavne službe u cilju unapređenja, konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, očuvanje prirodnih resursa i zaštite životne sredine; primenu sistemskog Zakona o zadrugama u delu koji se odnosi na zemljoradničko zadrugarstvo; koncipiranje rešenja i učešće u izradi zakonskih i podzakonskih akata koja se odnose na oblast zemljoradničkog zadrugarstva; programiranje i sprovođenje mera za podršku interesnog udruživanja u cilju unapređenja proizvodnje i plasmana poljoprivredno prehrambenih proizvoda na domaćim i inostranim tržištima; praćenje stanja i predlaganje mera za revitalizaciju i unapređenje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odeljenju za ruralni razvoj obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Odsek za programiranje i promociju ruralnog razvoja
  2. Grupa za savetodavstvo

Odsek za programiranje i promociju ruralnog razvoja obavlja poslove koji se odnose na: izradu, promociju, praćenje, procenu i sprovođenje programa za ruralni razvoj u cilju povećanja efikasnosti, unapređenja efektivnosti mera ruralnog razvoja i socioekonomskih aspekata života u ruralnim oblastima, povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i šumarskog sektora, očuvanja životne sredine, podršku diverzifikaciji ruralne ekonomije i kreiranju uslova za proširenje nepoljoprivredne ekonomije u ruralnim oblastima; podršku uspostavljanju javno privatnih partnerstava i unapređenje uslova rada i života u ruralni oblastima; sprovođenje saradnje sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama i institucijama u oblasti ruralnog razvoja u cilju usklađivanja mera podrške, obezbeđivanja donatorske pomoći za realizaciju razvojnih programa i projekata u oblasti ruralnog razvoja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Odseku za programiranje i promociju ruralnog razvoja obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1.  Grupa za planiranje mera ruralnog razvoja
  2. Grupa za podršku ruralnom razvoju

Grupa za planiranje mera ruralnog razvoja obavlja poslove koji se odnose na: pripremu elemenata, predlaganje mera i programiranje ruralnog razvoja  u cilju unapređenja nivoa konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade, diverzifikacije i razvoj ekonomskih aktivnosti u ruralnim oblastima, smanjenju zagađenja životne sredine iz poljoprivrede kao i pripremi mera podrške za korišćenje obnovljivih izvora energije; izmene i prilagođavanja programa u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti programa ruralnog razvoja; pripremu platforme za pregovore sa organima EU u oblasti unapređenja nivoa konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje; saradnju sa lokalnim samoupravama na izradi lokalnih planova za ruralni razvoj i izradu akcionih planova u cilju realizacije programa za ruralni razvoj; sprovođenje aktivnosti i programa iz oblasti ruralnog razvoja u cilju uspostavljanja javno – privatnih partnerstva i realizacije zajedničkih akcija; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za podršku ruralnom razvoju obavlja poslove koji se odnose na: unapređenje komunikacije i promocije programa ruralnog razvoja i sprovođenje aktivnosti informisanja u vezi sa aktuelnim i budućim programima ruralnog razvoja; izradu akcionog plana za relizaciju mera tehničke podrške ruralnom razvoju i procedura javne nabavke u skladu sa zahtevima i procedurama EU; izradu materijala i dokumenta za donošenje zakonskih i podzakonskih akata u cilju osnivanja i koordinacije rada međuresornih tela za ruralni razvoj; pripremu i koordinaciju projektnih aktivnosti; koordinaciju i saradnju sa projektnim timovima drugih ministarstava, ambasadama, nevladinim organizacijama, lokalnim samoupravama i agrobiznis sektorom radi usaglašavanja i koordiniranja realizacije programa i projekata iz oblasti ruralnog razvoja; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.


Grupa za savetodavstvo obavlja poslove koje se odnose na: programiranje, praćenje  i koordinaciju rada poljoprivredne savetodavne službe u cilju unapređenja, konkurentnosti i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, očuvanje prirodnih resursa i zaštite životne sredine; sprovođenje mera i programa unapređenja rada savetodavaca planiranjem edukativnih programa; pripremu i predlaganje oblasti za primenjena istraživanja u poljoprivredi; programiranje i sprovođenje mera za podršku interesnog udruživanja u cilju unapređenja proizvodnje i plasmana poljoprivredno prehrambenih proizvoda na domaćim i inostranim tržištima; pripremu stručnih osnova za izradu propisa iz oblasti savetodavstva i oblasti interesnog udruživanja; praćenje stanja i predlaganje mera za revitalizaciju i unapređenje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.