Сектор за рурални развој

ruralni

Сектор за рурални развој обавља послове који се односе на: израду, праћење и спровођење Националног програма за рурални развој у циљу повећања ефикасности, унапређења ефективности мерa руралног развоја и социоекономских аспеката живота у руралним областима, подршку диверзификацији руралне економије и креирању услова за проширење непољопривредне економије у руралним областима; спровођење сарадње са међународним и националним организацијама иинституцијама у области руралног развоја у циљу усклађивања мера подршке, обезбеђивања донаторске помоћи за реализацију развојних програма и пројеката у области руралног развоја; програмирање, праћење и координацију рада пољопривредних саветодавних и стручних служби; праћење стања и предлагање мера за унапређење услова за рад произвођачких група и секторских асоцијација у пољопривреди; програмирање, праћење и координацију рада пољопривредне саветодавне службе; обавља и друге послове из ове области.

У Сектору за рурални развој образује се следећe ужe унутрашњe јединицe:

  1. Одсек за рурални развој
  2. Одсек за саветодавство.
 

Категорије

Величина текста
Контраст