Мисија и визија

Мисија ИПАРД Управљачког тела  

Мисија ИПАРД Управљачког тела је да својим стручним капацитетима, уз финансијска  средства Европске уније и националног буџета намењена за пољопривреду и рурални развој, унапреди услове за квалитенији живот на селу и благостање руралног становништва по мери човека, водећи рачуна о свим аспектима одрживог развоја.

 

The Mission of IPARD Managing Authority

The Mission of IPARD Managing Authority is to improve conditions for better life in villages and well-being of rural population according to the needs of men and women, taking care of all aspects of the sustainable development, with professional capacities of IPARD Managing Authority and funds of European Union and national budget intended for agriculture and rural development.

Категорије

Величина текста
Контраст