Саопштења пољопривредне инспекције

Повлачи се из промета „ Lords, Зелени чај“

Решењем надлежног пољопривредног инспектора из промета је због неусаглашености са прописаним захтевима у погледу садржаја остатака средстава за заштиту биља повучен неферментисани чај „Lords, Зелени чај“, произвођача „Биље Борча д.о.о“ (20 филтер кесица, нето 30 грама, с роком употребе до краја 05.2019. године), произведен у количини од 652 јединичних паковања.

Такође,  из промета је  повучено и 450 јединичих паковања и забрањено стављање у промет 2498 јединичих паковања истог производа и произвођача са роком употребе до краја септембра 2019.  године.

На Web сајтовима  произвођача и прометника, дато је ОБАВЕШТЕЊЕ о oпoзиву нaвeдeнoг прoизвoдa предметних серија као и информација крајњим купцима да врате предметни производ уколико га имају у поседу.

Пољопривредна инспекција забранила је и употребу у производњи и стављање у промет, 400 кг сировине у ринфуз паковању, од које су размеравањем и препакивањем, добијене наведене серије производа, а за коју је суперанализом извршеном на захтев произвођача, утврђен повишен садржај остатака средстава за заштиту биља („Зелени чај пулвис-кина. Паковање: 50 кг нето. Квалитет 1 класа. Произведено у Кини. Увезено из Кине. ЛОТ HN402717113. Датум производње: Октобар 2017. Најбоље употребити до краја октобра 2020. Увозник и дистрибутер: Генеза доо Кањижа).

Категорије

Величина текста
Контраст