Саопштења међународне сарадње

Свечано затворен твининг пројекат „Даље јачање капацитета у области средстава за заштиту биља и резидуа пестицида у Републици Србији”

Твининг пројекат „Даље јачање капацитета у области средстава за заштиту биља и резидуа пестицида у Републици Србији” чији је корисник Управа за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и који за циљ има да се осигура заштита здравља људи, животне средине и потрошача у Републици Србији, свечано је затворен данас 18. октобра 2018. године, након две године спровођења.

У оквиру пројекта остварени су сви циљеви пројекта кроз саветодавну помоћ и спровођење обука о најбољим праксама које се односе на регулацију средстава за заштиту биља. Пројекат је користио искуства земаља чланица које су, између осталог, пружиле помоћ институцијама Републике Србије у усаглашавању националног законодавства са правним тековинама Европске уније.

Пројекат, укупне вредности 898.352,94 евра, финансира Европска унија у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) и спроводи га Сектор за регулацију хемикалија (ЦРД), Извршна агенција за здравље и безбедност Уједињеног Краљевства у партнерству са Централним институтом за надзор и тестирање у пољопривреди Републике Чешке, у блиској сарадњи са стручњацима из Словеније и Хрватске и стручњацима из Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.  Пројекат се спроводи у  систему децентрализованог управљања средствима Европске уније, а уговорно тело је Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније Министарства финансија.

Стручњаци из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управе за заштиту биља и ангажованих екстерних институција прошли су обуку из области процене и регистрације средстава за заштиту биља у трајању од преко 400 дана која је спроведена у Републицу Србији, а српски стручњаци присуствовали су и двема студијским посетама организованим у две земље чланице. Одржана је обука о техничкој процени и процени ризика у области хемије, екотоксикологије, токсикологије, ризику за построшаче и резидуа, судбине и понашања у животној средини и ефикасности за стручњаке из 13 изабраних екстерних институција.  Српски стручњаци прошли су обуку из области процене ризика и процедуре регистрације и контроле у ЕУ што ће осигурати да Република Србија добије снажан процедурални оквир који ће јој омогућити да одговори на захтеве за приступање ЕУ. Тиме ће се створити основ за безбеднију примену средстава за заштиту биља за потрошаче и животну средину.

Догађај је отворио и модерирао Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а присутне су поздравили Трејси Галагер, заменица шефа мисије Амбасаде Велике Британије у  Републици Србији, Павел Свобода, агроекономски дипломата, Амбасада Републике Чешке у Републици Србији и Сакеларис Хурдас, шеф III сектора операција, Делегација Европске уније у Републици Србији. Резултате пројекта представили су руководиоци пројекта, Џон Винфилд, Сектор за регулацију хемикалија (ЦРД), Извршна агенција за здравље и безбедност Уједињеног Краљевства и Павел Минар, Централни институт за надзор и тестирање у пољопривреди Републике Чешке и Боде Бахриј, експерт из Сектора за регулацију хемикалија (ЦРД), Извршна агенција за здравље и безбедност Уједињеног Краљевства.

Више информација о средствима за заштиту биља може се наћи на интернет страни: www.uzb.minpolj.gov.rs

Категорије

Величина текста
Контраст