Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

Obaveštenje sertifikacionim telima za podnošenje Zahteva za ovlašćivanje za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Na osnovu člana 16. Zakona o oznakama geografskog porekla  („Službeni glasnik RS“, broj: 18/10), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine poziva zainteresovana pravna lica sa sedištem u Republici Srbiji, koja su akreditovana od strane nacionalnog akreditacionog tela u skladu sa standardom SRPS EN 45011:2004 odnosno SRPS ISO/IEC 17065:2013 i propisima o akreditaciji (u daljem tekstu: sertifikaciona tela), da podnesu Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za ovlašćivanje za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla (u daljem tekstu: Zahtev). Pročitaj više …

Izmena i dopuna Elaborata o zaštiti oznake geografskog porekla „SREMSKI KULEN“

Industrija mesa „Srem“ iz Šida, 1992. godine je registrovala oznaku geografskog porekla Sremski kulen, a postupak proizvodnje definisan Elaboratom  je više prilagođen industrijskom načinu proizvodnje sremskog kulena. U međuvremenu, IM „Srem“ iz Šida je prestala sa radom, a ostali industrijski objekti za preradu mesa na teritoriji Srema ne izrađuju ovaj tradicionalni proizvod. Otuda, postoji potreba da se Sremski kulen „vrati“ malim tradicionalnim/zanatskim proizvođačima, što je bio i osnovni motiv za podnošenje zahteva za izmenu i dopunu  „Elaborata o zaštiti oznake geografskog porekla SREMSKI KULEN“, od strane proizvođača Sremskog kulena. Pročitaj više …