Корисна документа и линкови

  Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи пшенице у Србији
Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи уљане репице у Србији
Студијa конкурентности пољопривреде Србије Competitiveness of Serbian Agriculture
IPARD program 2014-2020
  Национални програм за пољопривреду за период 2018-2020. године
 

Зелена књига 2023- књига 1

Зелена књига 2023- књига 2

Зелена књига 2022 – књига 1

Зелена књига 2022 – књига 2

Green Book – book I

Green Book – book II

Зелена књига 2021 – књига 1

Зелена књига 2021 – књига 2

Зелена књига 2020 – књига 1

Зелена књига 2020 – књига 2

Зелена књига 2019 – књига 1 Зелена књига 2019 – књига 2

Зелена књига 2018 – књига 1  Зелена књига 2018 – књига 2

Зелена књига 2017 – књига 1  Зелена књига 2017 – књига 2

Зелена књига 2016 – књига 1  Зелена књига 2016 – књига 2

Зелена књига 2015 – књига 1  Зелена књига 2015 – књига 2

Зелена књига 2014 – књига 1  Зелена књига 2014 – књига 2

Зелена књига 2013 – књига 1 Зелена књига 2013 – књига 2 Agriculture in the Republic of Serbia in 2013

Ознаке квалитета – Ћирилица Оznаkе kvаlitеtа – Latinica Оznаkе kvаlitеtа – Engleski Оznаkе kvаlitеtа – Serbia.Q
Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи кукуруза у Србији
Добре пољопривредне праксе и технологијe за ублажавање дејства природних непогода у производњи соје у Србији
Higijena Вoдич o хигиjeни у примaрнoj прoизвoдњи ситнoг вoћa
background-2283_1280 Приручник у области надзора над субјектима за складиштење смрзнутог ситног воћа
rakija Интерни приручник за поступање инспектора у контроли производње, промета и извоза воћних ракија
  Подстицајна средства за 2016. годину
obrazac slika Образац за припрему програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
PoljGazdinstva
Упутства за пољопривредна газдинства – ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗНАТИ ДА БИ СЕ ЗАШТИТИЛО ЗДРАВЉЕ И ДОБРОБИТ ЖИВОТИЊА НАКОН ПОПЛАВЕ
psi НАЧИН ДРЖАЊА ОПАСНИХ ПАСА
potrebna_dokumenta Рибњаци Фарме Ветеринарски контролни број Инкубаторске станице
hccpv Водич кроз HACCP
ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ МИКРОБИОЛОШКИХ КРИТЕРИЈУМА ЗА ХРАНУ
Појашњење инструкције Управе за ветерину од 02. 06. 2011. године и информације која се односи на увођење система самоконтроле у објекте за промет хране на мало
hccp Упутство за примену, самоконтролу и контролу система ДПП, ДХП и HACCP
lepesumekonacna Лепе шуме Србије
stips СТИПС – Систем тржишних информација пољопривреде Србије
banner_brend_cir Интернет портал национални Бренд Србије
komp Компезациони фонд Републике Србије
nacionalniprogram2011 Национални програм за пољопривреду од 2010 до 2013
nacionalniprogram2011ruralni1 Национални програм руралног развоја од 2011 до 2013
Полјопривреда 2012 Serbia agriculture 2012
proberza Продуктна берза
psss Пољопривредне стручне службе
cefta CEFTA
Dreprznak DREPR
popis Попис пољопривреде 2012
Organska Органска пољопривреда у Србији 2013
100pitanja 100 Питања
  Twining light пројекат – Успостављање система класирања трупова  Посета кланицама Одржан састанак поводом свечаног отварања пројекта  „Идентификација неопходних корака у процесу успостављања система класирања трупова у складу са захтевима Европске уније“ Одржана радионица „Значај и користи од успостављања система класирања говеђих и свињских трупова на линији клања и значај сарадње између свих учесника у процесу успостављања система класирања” Зашто класирати ЕУ уредбе у пракси Извештавање о ценама Како класирати свињске трупове Како класирати говеђе трупове Примери плаћања Увод у пројекат Извештај са радионице 14. и 15. Новембра 2017 Опис препорука Увод Успостављање националног система Потребне обуке Опис препорученог система Резиме препорука План имплементације

Одржан састанак поводом свечаног затварања пројекта  „Идентификација неопходних корака у процесу успостављања система класирања трупова у складу са захтевима Европске уније“

 

Twinning light пројекат Nalazi i preporuke Twining light projekta  

 

Категорије

Величина текста
Контраст