Група за виноградарство и винарство

vinogradarstvo

Група за виноградарство и винарство обавља послове који се односе на:

 • праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена грожђа и вина, у циљу предлагања мера аграрне политике и стратешког развоја области виноградарсва и винарства
 • анализу стања развоја виноградарства и винарства
 • припреми стручних основа за израду прописа из области виноградарства и винарства и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и припрему техничких прописа из ове области
 • учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке виноградарској и винарској производњи
 • признавања ознака за вина са географским пореклом и  производње и контроле производње вина са географским пореклом, испуњеност услова  за коришћење ознака за вина са географским пореклом и издавања евиденционих маркица за вина са географским пореклом
 • овлашћивање Контролне организације, лабораторија за испитивање параметара квалитета грожђа, вина и других производа и Стручне организације за Виноградарски регистар, као и вођење Листе сензорних оцењивача вина
 • успостављање и вођење Виноградарског регистра
 • успостављање и вођење рејонизације виноградарских географских производних подручја
 • издавање контролних бројева при декларисању и обележавању вина, односно других производа
 • вођење евиденција у виноградарству и винарству
 • учешће у припреми међународних споразума и пројеката везаних за виноградарство и винарство
 • обавља и друге послове из ове области

 • Подаци и извештаји
 • Подстицаји и мере подршке
 • Корисни линкови

Вести:

Категорије

Скорашњи чланци

Величина текста
Контраст