Група за виноградарство и винарство

vinogradarstvo

Група за виноградарство и винарство обавља послове који се односе на:

 • праћење и анализу производње, прераде, потрошње, промета и цена грожђа и вина односно производа од грожђа и вина и ароматизованих производа од вина, у циљу предлагања мера политике и уређења тржишта, политике квалитета и стратешког развоја области вина и ароматизованих производа од вина
 • анализу стања развоја виноградарства и винарства
 • учешће у припреми стратешких докумената везаних за процес преговора о чланству у ЕУ
 • припрему стручних основа за израду прописа из области уређења тржишта и политике квалитета вина и ароматизованих производа од вина и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима, као и припрему техничких прописа из ове области
 • учешће у припреми стратешких мера и програма коришћења буџетских средстава у делу подршке виноградарској и винарској производњи
 • учешће у изради делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига
 • установљавање ознака географског порекла (PDO/PGI) за вина и ароматизоване производе од вина и производњу и контролу производње вина и ароматизованих производа од вина са ознаком географског порекла, испуњеност услова за коришћење ознака за вина са географским пореклом и издавања евиденционих маркица за вина са географским пореклом
 • овлашћивање Контролних организација, лабораторија за испитивање параметара квалитета грожђа, вина и других производа и Стручне организације за Виноградарски регистар, као и вођење Листе сензорних оцењивача вина
 • успостављање и вођење Виноградарског регистра и Винарског регистра
 • спровођење анализе података за декларисање вина
 • вођење евиденција у виноградарству и винарству
 • учешће у припреми међународних споразума и пројеката везаних за виноградарство и винарство
 • обавља и друге послове из ове области

 • Подаци и извештаји
 • Подстицаји и мере подршке
 • Корисни линкови

Вести:

Категорије

Величина текста
Контраст