Саопштења Министарства и најаве

Обавештење о спровођењу јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава јавност да је Закључком Одбора за привреду и финансије 05 Број: 011-8600/2023-1 од дана 20. септембра 2023. године, одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству, који је припремила радна група образована Решењем број: 119-01-229/2023-09 од 28. јуна 2023. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде спровешће јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству у периоду од 21. септембра до 10. октобра 2023. године, док је текст Нацрта закона постављен на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs  и на Порталу е-консултације.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде позива представнике државних органа и организација, удружења, привредних субјеката, стручне јавности, као и друга заинтересована лица да се у оквиру јавне расправе упознају са текстом Нацрта закона и дају своје примедбе, предлоге и сугестије.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се, на Обрасцу за коментаре, Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, путем електронске поште, од почетка јавне расправе, а најкасније до 10. октобра 2023. године, на адресу: javna.rasprava@minpolj.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Немањина 22-26, 11000 Београд.

У току јавне расправе биће организовани округли столови и трибине, а адреса и време њиховог одржавања биће накнадно објављени на званичном сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Закључак о спровођењу јавне расправе – можете преузети овде

Програм јавне расправе – можете преузети овде

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о дивљачи и ловству са пропратним материјалом – можете преузети овде

Образац за коментаре – можете преузети овде

Категорије

Величина текста
Контраст