Овлашћене контролне организације

У складу са чланом 9. Закона о  органској производњи („Службени гласник РС“, број 30/10) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде сваке године овлашћује контролне организације за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи.

За 2020. годину овлашћено је шест контролних организација:

Број кода

Овлашћена контролна организација

RS-ORG-001

ORGANIC CONTROL SYSTEM

Трг цара Јована Ненада 15/I, Суботица

телефон: 024/521-130

e-mail: administracija@organica.rs

website: http://www.organica.rs/

RS-ORG-002

TMS CEE

Рудничка 2, Београд

телефон: 011/2441-111

e-mail: office@tms.rs

website:http://www.tms.rs/sr/usluge/sertifikacija-proizvoda/organska-proizvodnja

RS-ORG-006

ECOCERT BALKAN

Славонска 18, Земун, Београд

тел.: 011/2198-352

e-mail: office.balkan@ecocert.com

website: http://www.ecocert.rs/

RS-ORG-008

CENTAR ZA ISPITIVANJE NAMIRNICA

Змаја од Ноћаја 11, Београд

тел.: 011/2625-077

e-mail: valentina.vracar@cin.co.rs

website: https://www.cin.co.rs/sertifikacija

RS-ORG-009

ECOVIVENDI

Воје Вељковића 14, Београд

тел.: 011/2451-377

e-mail: office@ecovivendi.rs

website: http://ecovivendi.rs/index.html

 

RS-ORG-003                                 

 

SGS BEOGRAD

Јурија Гагарина 7б, Београд

 тел.: 011/715-5277

e-mail: sgs.beograd@sgs.com

website: https://www.sgs.rs

 

Овлашћење се издаје на период од годину дана и може се продужити у складу са условима који су предвиђени законом.

Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи  подноси се до 30. јуна текуће године за наредну годину.

Овлашћена контролна организација може у истом року поднети захтев за обнављање овлашћења за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи.

Обрасци захтева су у секцији: Обрасци

Документа

Категорије

Величина текста
Контраст