Група за производњу и тржиште воћа, поврћа и јаких алкохолних пића

Тржиште воћа и поврћа – обављају се послови који се односе на:

 • праћење и анализу домаће и светске производње, прераде, потрошње, промета и цена поврћа, воћа, лековитог, ароматичног, зачинског и украсног биља и цвећа у циљу предлагања мера пољопривредне политике и уређења тржишта и стратешког развоја ових области као и израду биланса одређених воћних врста и повртарских култура
 • учешће у изради Годишњег извештаја о стању на тржишту поврћа и воћа, као делова Годишњег извештаја о стању у пољопривреди у Републици Србији – Зелена књига
 • учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области повртарства, воћарства и њиховог усклађивања са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима
 • учешће у припреми међународних споразума из ових области
 • учешће у припреми техничких прописа из ове области
 • учешће у припреми програма коришћења буџетских средстава у делу подршке повртарској и воћарској производњи
 • учешће у припреми и имплементацији пројеката који се односе на повртарство, воћарство и хортикултуру
 • обавља и друге послове из ове области
 • тржиште цвећа и украсног биља и тржиште лековитог и ароматичног биља

Рејонизација воћарске производње у Србији

 
 

Тржиште јаких алкохолних пића – обављају се послови који се односе на

 • праћење и анализу домаће и светске производње, потрошње, промета и цена јаких алкохолних пића и етанола, у циљу предлагања мера пољопривредне политике и уређења тржишта и стратешког развоја ове области
 • учешће у припреми стручних основа за израду прописа из области јаких алкохолних пића и етанола и њиховог усклађивања са са правном тековином Европске уније и релевантним међународним организацијама и међународним споразумима
 • учешће у припреми међународних споразума из ових области
 • учешће у припреми техничких прописа из ове области
 • учешће у припреми програма коришћења буџетских средстава у делу подршке производњи јаких алкохолних пића, као и промоцији јаких алкохолних пића
 • вођење Регистра јаких алкохолних пића, организовање спровођења процедура признавања ознака за јака алкохолна пића са географском ознаком, процедура производње и контроле производње јаких алкохолна пића са географском ознаком, као и процедура испуњавања услова за коришћење ознака за јака алкохолна пића са географском ознаком
 • учешће у припреми и имплементацији пројеката који се односе на јака алкохолна пића
 • обавља и друге послове из ове области.

 • Подаци и извештаји
 • Подстицаји и мере подршке
 • Корисни линкови

  Актуелно:

Категорије

Величина текста
Контраст